SCREENTRYCKTA REKTANGULÄRA DEKALER

Denna metod är lämplig vid stora som små dekaler vid ett minsta antal av 50 st. Screentryckt rektangulär dekalScreentryck betyder att man trycker med en silkscreenschablon vilket gör det mindre lämpligt för rastertryck (tonade tryck) då rastret blir relativt grovt.

Maximal tryckyta är 100 x 70 cm. Vid storlek och antal som överstiger de exempel som vi har i prislistan så begär offert.

Så här läser ni enkelt av prisistan: Gå till den tabell som stämmer med det antal dekaler ni vill ha. Följ längd/bredd axeln tills de stämmer med storleken på dekalen - läs av priset och multiplicera med antalet dekaler + schablonkostnad. För att beräkna pris på flerfärg lägg till 60% på varje ytterligare tryckfärg. Exempel: 50st 10x10 cm kostar 11,50/st med 1-färgstryck. Med 2-färgstryck blir det 11,50x1,6=18,40/st och med 3-färgstryck blir det 11,50x2,2=25,30/st osv. Glöm inte att det krävs en schablon för varje färg som ska tryckas. Prislistan gäller för vit och transparent vinyl.

50 st -
Längd cm
Bredd cm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5
7,20
9,75
10,75
11,70
12,65
13,60
14,55
15,55
16,50
17,45
10
11,50
12,50
13,45
14,40
15,35
16,30
17,30
18,25
19,20
20,15
15
 
14,40
15,35
16,30
17,30
18,25
19,20
20,15
21,15
22,10
20
 
17,15
18,10
19,05
20,00
20,95
21,95
22,90
23,85
24,80
25
 
20,00
20,95
21,90
22,90
23,85
24,80
25,75
26,70
30
 
22,75
23,70
24,65
25,60
26,55
27,50
28,50
29,45
40
 
28,50
29,60
30,40
31,35
32,30
33,30
34,40
50
 
33,95
34,90
35,85
36,80
37,75
38,70
60
 
39,85
41,45
43,05
44,65
46,25
70
 
47,85
49,45
51,05
52,65
Schablon
250 kr/färg

 

100 st -
Längd cm
Bredd cm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5
5,30
5,90
6,40
7,05
7,50
8,15
8,80
9,25
9,90
10,40
10
6,90
7,50
8,15
8,65
9,25
9,90
10,55
11,05
12,00
12,50
15
 
8,65
9,30
9,75
10,40
10,85
11,50
12,15
12,65
13,25
20
 
10,55
11,05
11,50
12,00
12,50
13,10
13,75
14,40
14,85
25
 
12,95
13,60
14,25
14,90
15,50
16,15
16,80
17,25
30
 
14,90
15,35
16,00
16,65
17,25
17,90
18,55
19,20
40
 
19,85
20,50
21,30
21,95
22,70
23,50
24,30
50
 
25,90
26,85
27,85
28,80
29,75
30,75
60
 
31,85
33,45
35,05
36,65
38,25
70
 
41,45
43,05
44,65
46,25
Schablon
250 kr/färg

 

200 st -
Längd cm
Bredd cm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5
4,00
4,30
4,80
5,30
5,75
6,10
6,55
7,05
7,35
7,85
10
5,25
5,60
6,10
6,55
6,90
7,35
7,85
8,30
8,65
9,25
15
 
6,55
6,90
7,35
7,85
8,15
8,65
9,10
9,45
9,90
20
 
7,70
8,15
8,65
9,10
9,60
10,10
10,40
10,70
11,20
25
 
11,05
11,50
12,00
12,65
13,10
13,60
14,25
14,90
30
 
12,50
13,10
13,60
14,10
14,70
15,20
15,70
16,15
40
 
18,40
19,05
19,70
20,50
21,10
21,75
22,40
50
 
24,00
24,95
25,90
26,90
27,85
28,80
60
 
28,65
30,25
31,85
33,45
35,05
70
 
38,25
39,85
41,45
43,05
Schablon
250 kr/färg

 

500 st -
Längd cm
Bredd cm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5
3,05
3,35
3,85
4,15
4,50
4,80
5,10
5,45
5,75
6,10
10
4,00
4,50
4,80
5,10
5,45
5,75
6,10
6,40
6,75
7,20
15
 
5,10
5,45
5,75
6,10
6,40
6,75
7,05
7,35
7,70
20
 
6,10
6,40
6,70
7,05
7,35
7,70
8,00
8,30
8,65
25
 
8,95
9,45
9,90
10,25
10,70
11,20
11,50
12,00
30
 
10,25
10,70
11,20
11,50
12,00
12,50
12,80
13,45
40
 
15,70
16,15
16,80
17,45
17,90
18,55
19,20
50
 
22,10
23,05
24,00
24,95
25,90
26,90
60
 
23,85
25,45
27,05
28,65
30,25
70
 
33,45
35,05
36,65
38,25
Schablon
250 kr/färg

 

1000 st -
Längd cm
Bredd cm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5
2,70
2,90
3,20
3,50
3,85
4,15
4,50
4,80
5,10
5,45
10
3,50
3,85
4,00
4,30
4,65
4,95
5,30
5,60
5,90
6,25
15
 
4,30
4,65
4,95
5,10
5,45
5,75
6,10
6,40
6,75
20
 
5,10
5,45
5,75
6,10
6,40
6,70
7,05
7,35
7,70
25
 
8,15
8,65
9,15
9,45
9,90
10,40
10,70
11,20
30
 
8,80
9,30
9,75
10,10
10,55
11,05
11,35
12,00
40
 
12,80
13,30
13,60
14,10
14,70
15,05
15,70
50
 
19,70
20,80
21,60
22,55
23,70
24,50
60
 
21,45
23,05
24,65
26,25
27,85
70
 
28,65
30,25
31,85
33,45
Schablon
250 kr/färg

 

2000 st -
Längd cm
Bredd cm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5
1,90
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,80
4,00
4,30
4,60
10
2,90
3,20
3,30
3,70
4,00
4,10
4,80
4,90
5,10
5,40
15
 
3,70
4,00
4,30
4,50
4,80
5,10
5,40
5,70
6,10
20
 
4,60
4,90
5,30
5,60
5,90
6,20
6,50
6,90
7,20
25
 
7,50
8,00
8,50
8,80
9,30
9,70
10,20
10,50
30
 
8,00
8,50
8,90
9,30
9,70
10,20
10,50
11,20
40
 
12,00
12,50
12,80
13,30
13,90
14,20
14,90
50
 
18,10
19,20
20,00
20,90
22,10
22,90
60
 
19,20
20,80
22,40
24,00
25,60
70
 
25,60
27,20
28,80
30,40
Schablon
250 kr/färg

 

5000 st -
Längd cm
Bredd cm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5
1,10
1,30
1,40
1,70
2,10
2,50
2,90
3,00
3,30
3,70
10
2,10
2,40
2,50
2,90
3,20
3,30
4,00
4,10
4,30
4,60
15
 
2,90
3,20
3,50
3,70
4,00
4,30
4,60
4,90
5,30
20
 
4,00
4,30
4,60
4,80
5,10
5,60
5,90
6,20
6,50
25
 
6,70
7,20
7,70
8,00
8,50
8,90
9,30
9,70
30
 
7,20
7,80
8,10
8,50
8,90
9,40
9,70
10,40
40
 
11,00
11,50
11,80
12,30
12,90
13,30
13,90
50
 
16,00
17,10
17,90
19,20
20,00
20,80
60
 
17,60
19,20
20,80
22,40
24,00
70
 
24,00
25,60
27,20
28,80
Schablon
250 kr/färg

 

Tillägg
Per extra tryckfärg
60%
Färgad plast (svart, blå, röd, ljusgul, varmgul)
30%


Beställ dekaler här

Previous page . .
Mera Märken
Uppdaterad 24.01.2013
Next page...